BISA NYAWIJI BUNGAH ING ATI

Anggitanipun Bp. Y.Sukijo

Kira kira lawase wis ana rong warsi
Para bapak ibu PIUL sak Pariki
Tan bisa kumpul nyawiji dadi siji
Awit sumebare virus korona kang dadi pandemi
Kabeh negari ing salumahing bumi ketaman virus korona Iki
Akeh warga kang padha nemahi pati
Malah dokter, perawat , tenaga medis kang uga ngalami pati
Pantes yen.sinebut Pahlawan Kesehatan kang sejati
Para pangarsaning negari mbudidaya ngulir budi murih korona iki bisa kabasmi
Sirna tuntas saka saindenging jagat raya iki
Kok ya Gusti Kang Maha Suci amberkahi
Saiki korona wis ora banget nggegirisi kaya kang wis kawuri
Awit saora orane warga wis padha vaksin kaping tri
Vaksin wis ora pati mbebayani
Mula ngleresi dina Setu Pon , 2 April taun iki
Para bapak ibu lansia Paroki
Bisa kumpul maneh dadi siji
Kabeh katon sumringah bungah ing ati
Senam lansia enggal dileksanani
Sawise purna olah raga Iki
Banjur padha leren ngunjuk lan dhahar arem arem sing gedhi gedhi
Supaya dadi panglipur ati
Ana uga grup Ben Elek Yoben sing padha nyanyi nyanyi
Ana maneh doorprise sing banjur diedum mbaka siji
Dipandhegani panjenengan Bu Harsi
Binantu pengurus PIUL Paroki
Kabeh kang padha rawuh senam lansia iki
Rumangsa mongkog lan lega ing ati
Kegiatan kaya ngene iki bakal diadani maneh besuk sasi Mei
Dina Setu kapisan lan Setu kaping tri
Muga Gusti ngijabahi lan tansah amberkahi .

GMA Gamping , 2 April 2022

Redaksi Komsos
Redaksi Komsos

Tim Redaksi Website gerejagamping.org yang dikelola oleh Komsos Gamping. Sekaligus menjadi sarana Komsos untuk bersuara melalui Tulisan.

Articles: 12

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Butuh bantuan? Hubungi kami