Kategori Bahasa Jawa

WUNGUNIPUN GUSTI

Anggitanipun Ibu Antonia Sri Murtini Wengi iku….Wengi iku…langit sinaput Mega tanpa Cahya.Kang kandel kaya sinumpelUga ati para murid sing sekelKaya wus ora duwe dayaGuru kang dibekteni wus pralaya.Tan kinira gempal ati lan sirna Pangarep arepe……. Rahina iku…para wanita wis ora…

BISA NYAWIJI BUNGAH ING ATI

Anggitanipun Bp. Y.Sukijo Kira kira lawase wis ana rong warsiPara bapak ibu PIUL sak ParikiTan bisa kumpul nyawiji dadi sijiAwit sumebare virus korona kang dadi pandemiKabeh negari ing salumahing bumi ketaman virus korona IkiAkeh warga kang padha nemahi patiMalah dokter,…

KABEH CINIPTA MANUT KERSANE GUSTI

Anggitanipun Bp. Y.Sukijo Kaya kang wis tinulis ing Kitab Purwaning DumadiJagad raya saisine kang gumelar ikiCinipta Gusti kanthi daya kang Maha SektiDatan ana jalmi kang bisa nandhingiIku kabeh awit katresnan Dalem Gusti kang sejatiBawana kang bawera gumelar kebak isiSurya kang…

SUMENDHE KERSANE ALLAH

GeguritanDening Ki Yohanes Sukijo Tejoharsoyo Wis jamak lumrahYen sinebut simbahYuswane mesthi kepara turahSaora orane sewidak tahun munggahWis tutug Legi asine uyahPutra wayah uga nggedhabyahBungah susah mesthi kelampahNalika jaman penjajahAnane mung sarwa diprentahOra mambu pojok sekolahApa maneh mlebu kuliahRagate atusan yuta…

Sang Timur wus Miyos

Gloria in excelcis Deo… Gloria…Gloria..Mangkono sing keprungu ing dina riyagung wiyosan Dalem Sang Timur, utawa riyaya Natal. Kabeh umat Dalem ing Pasamuwan Suci Katolik lan Kristen saindenging buwana padha suka parisuka, kanthi gambira mengeti riyagung iku. Gusti Yesus kang diantu-antu…

Ngenteni Rawuhe Sang Timur

Wektu iki wis ngancik minggu advent kang kaping papat utawa pungkasan sakdurunge Sang Timur miyos. Ing minggu iki awake dhewe padha diajak tansaya temenanan anggone cecawis ngantu-antu rawuh Dalem mau. Pancen menawa ndelok tanggalan dinane wus cedhak ora nganti seminggu,…

Ngantu-antu Rawuh Dalem Gusti

Wektu iki wis mlebu ing mangsa Advent, malah kepara wis mlebu minggu kaping pindho. Rasane dina-dina lumaku kanthi cepet, ngerti-ngerti mengko riyaya wiyosan Dalem Gusti wis cedhak. Saktemene apa sing kudu dicawiske ana ing mangsa Advent iki?Menawa awake dhewe tansah…