Kategori Bahasa Jawa

Sang Timur wus Miyos

Gloria in excelcis Deo… Gloria…Gloria..Mangkono sing keprungu ing dina riyagung wiyosan Dalem Sang Timur, utawa riyaya Natal. Kabeh umat Dalem ing Pasamuwan Suci Katolik lan Kristen saindenging buwana padha suka parisuka, kanthi gambira mengeti riyagung iku. Gusti Yesus kang diantu-antu…

Ngenteni Rawuhe Sang Timur

Wektu iki wis ngancik minggu advent kang kaping papat utawa pungkasan sakdurunge Sang Timur miyos. Ing minggu iki awake dhewe padha diajak tansaya temenanan anggone cecawis ngantu-antu rawuh Dalem mau. Pancen menawa ndelok tanggalan dinane wus cedhak ora nganti seminggu,…

Ngantu-antu Rawuh Dalem Gusti

Wektu iki wis mlebu ing mangsa Advent, malah kepara wis mlebu minggu kaping pindho. Rasane dina-dina lumaku kanthi cepet, ngerti-ngerti mengko riyaya wiyosan Dalem Gusti wis cedhak. Saktemene apa sing kudu dicawiske ana ing mangsa Advent iki?Menawa awake dhewe tansah…