WUNGUNIPUN GUSTI

Anggitanipun Ibu Antonia Sri Murtini

Wengi iku….
Wengi iku…langit sinaput Mega tanpa Cahya.
Kang kandel kaya sinumpel
Uga ati para murid sing sekel
Kaya wus ora duwe daya
Guru kang dibekteni wus pralaya.
Tan kinira gempal ati lan sirna Pangarep arepe
…….

Rahina iku…para wanita wis ora Suranta.
Rerikatan sowan Sang Guru…

Caos Bekti pangalem ana
Rupa rum Aruming ganda.

……Lho…..ana ngendi ….kok wus ora ana.
Ati rinunid Tan kinira
Ooo…Sang Guru wus wungu
Wus luar saka Pati
Wus menang saka Angkara murka
Wus mbe gkas dosa
Kanggo Nebus manungsa
Mula ayo Pasha suka Gambira..

Suranta….sranta

Redaksi Komsos
Redaksi Komsos

Tim Redaksi Website gerejagamping.org yang dikelola oleh Komsos Gamping. Sekaligus menjadi sarana Komsos untuk bersuara melalui Tulisan.

Articles: 12

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Butuh bantuan? Hubungi kami